Systemisch TransitieManagement: een bril op organisatieverandering

Systemisch TransitieManagement (© Plan B, 2012) is een bril op organisatieverandering die managers en adviseurs helpt om veranderen makkelijker te maken. Systemisch TransitieManagement is ontwikkeld door Bianca van der Zeeuw en Maaike Thiecke. Zij zijn tevens de oprichters van Plan B. S-TM is een mix van bestaande kaders over organisatie- en gedrags- verandering, vertaald in praktische, simpele tools. Het model is vastgelegd in een i-depot en mag alleen met toestemming van Plan B worden gebruikt.


De bril van Systemisch TransitieManagement is echt wat voor jou:

  • als je veranderen makkelijker wilt maken
  • als je zelf (weer) regie wilt voeren op de verandering
  • als je je impact op de organisatieverandering drastisch wilt verhogen

De bril van Systemisch TransitieManagement is niks voor jou:

  • als je erg gehecht bent aan de oorspronkelijke betekenis van NLP, transitiemanagement, systeemtheoretisch gedachtegoed, breinleren of emotieleer
  • als je gelooft dat je invloed op gedragsverandering van je medewerkers minimaal is
  • als je gelooft dat het niet mogelijk is om invloed uit te oefenen op de emotionele transitie (de onderstroom) in verandering


© Plan B, 2011